ติดต่อเรา

บริษัท ฟิกซ์ 2015(ไทยแลนด์)จำกัด
11/44 ม.3 ต.หนองหอย
อ. เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 021143294
email : fixthailand1@gmail.com